Solcelle-installasjoner for private

Solen produserer mye energi. Dette er fornybar energien som du kan ta i bruk i dag.

Vi i EnergiEliten kan bistå deg med å finne det rette solcelleanlegget til ditt hus.

Les mer nedenfor om hva vi kan tilby.

EnergiEliten tilbyr også integrerte løsninger i tillegg til tradisjonelle solpaneler.

ENOVA Støtte

Se hva ENOVA kan gjøre for ditt prosjekt

Solkraft24

EnergiEliten og Dalane Energi lanserer pilotprosjektet for Solkraft24

Støtte fra ENOVA

Du kan få inntil 26.250,- i støtte fra Enova ved å installere solcelleanlegg.

Selve installasjonen av anlegget gir deg 7.500 kroner i støtte. Resten av støtten avhenger av hvor stor kapasitet anlegget har.

Du får 1.250 kroner per kW installert effekt, opptil 15 kW. Det betyr at du kan få inntil 26.250 kroner totalt.

Kan du få i støtte fra ENOVA

Får du i støtte for selve anlegget

Får du i støtte pr kW installert effekt