Solenergi er spesielt godt egnet for landbruket

Til solanlegg kan Landbruket få opptil 35% dekket av det offentlige, og restbeløp på månedlig budsjett, med miljølån til 1.99% rente via vårt bank-samarbeid…Sol har aldri vært mer attraktivt.  

Landbruket er i en særstilling når det gjelder bruk av solenergi.

Solanlegg på driftsbygg i landbruket oppnår best lønnsomhet og størst reduksjon i energi/driftsutgifter.

Økt bruk av solenergi i landbruket bidrar til å gjøre norsk landbruk mer selvforsynt med fornybar energi. Kombinasjonen av store takarealer og ofte et betydelig strøm- og/eller varmebehov også på sommeren når solenergiproduksjonen er på det høyeste, gjør solenergi fordelaktig for gårdbrukere.