Solenergi er spesielt godt egnet for landbruket

Landbruket er i en særstilling når det gjelder bruk av solenergi.

Erfaringer fra naboland viser at solenergiinstallasjoner på driftsbygg i landbruket får en bedre økonomi enn solenergianlegg i husholdninger og næringsbygg.
Slik kan solenergianlegg bidra til økt lønnsomhet på gårdsbruk, ved at energi / driftsutgifter reduseres.

Økt bruk av solenergi i landbruket kan bidra til å gjøre norsk landbruk mer selvforsynt med fornybar energi. Kombinasjonen av store takarealer og ofte et betydelig strøm- og/eller varmebehov også på sommeren når solenergiproduksjonen er på det høyeste, gjør at solenergi er interessant å ta i bruk for gårdbrukere.